Hackathon Pravilnik


Uvod

Hackathon “My Smart City” organizira Grad Zadar u suradnji s Mozaik grupom d.o.o, a u sklopu projekta My Smart City konferencije s ciljem poticanja i razvoja suradnje s mladim talentima u razvoju novih rješenja u sektoru IT-a. Hackathon će se održati u Crkvi Sv. Dominika, 23000 Zadar od četvrtka, 9. rujna od 10:00 sati do petka 10. rujna 2021. godine u 10:00 sati. Ukoliko javnozdravstvena situacija u terminu održavanja hackathona to bude zahtijevala, hackathon će se održati online.

Hackathon je maratonsko natjecanje u kojem timovi rade na inovativnim rješenjima prema zadanoj i odabranoj temi, bilo to u obliku mobilnih aplikacija/web stranica ili u obliku razvoja koncepta ideje. Hackathon traje 24 sata te će se održati na dvije razine: hackathon za učenike i hackathon za studente i mlade od 18 do 27 godina.

Zadane teme za hackathon, kako za učenike, tako i za studente, su tajne te će biti objavljene na sam dan početka hackathon natjecanja.

Svim sudionicima hackathona će biti osigurani besplatni Wi-Fi, struja, printer i papir te hrana i piće. Sudionici trebaju ponijeti sa sobom vlastite uređaje (laptop, mobitel, tablet) i svu ostalu opremu potrebnu za rad na rješenju. Organizator tijekom trajanja natjecanja osigurava podršku te ostale tehničke uvjete za provođenje natjecanja. Na hackathon natjecanju sudjeluju i dva stručna mentora i dva tehnička mentora koji su na raspolaganju tijekom 24 sata trajanja hackathona. Ukoliko se hackathon bude održavao online, timovi će online komunicirati s mentorima.

Pravila sudjelovanja

Hackathon je otvoren za učenike i studente i mlade od 18 do 27 godina, buduće programere, dizajnere i kreativce bez obzira na njihove profesionalne kvalifikacije. Mogu sudjelovati pojedinci i timovi koji se sastoje od 1 do 5 osoba unutar jednog tima. Sudionici prilikom prijave unose tražene podatke u polja za prijavu i svojom prijavom jamče da su unijeli točne i potpune informacije.  Zaposlenici i suradnici organizatora, partnera i sponzora ne mogu u sudjelovati u hackathonu.

Na hackathon za učenike mogu se prijaviti isključivo učenici srednjih škola iz Republike Hrvatske te iz inozemstva, bez obzira je li riječ o stručnim školama ili gimnazijama.

Na hackathon za studente mogu se prijaviti studenti visokih učilišta i sveučilišta iz Republike Hrvatske te iz inozemstva kao i mladi od 18 do 27 godina.

Popunjavanjem formulara za prijavu i registracijom na stranici za prijavu, odnosno sudjelovanjem na hackathonu sudionici daju privolu Organizatorima da obrađuju i koriste osobne podatke koji su navedeni u prijavi bez obzira pobijedi li njihovo rješenje ili ne. Organizatori mogu koristiti prikupljene podatke o prijavljenima u svrhu potencijalne buduće suradnje kao i za svrhu budućih aktivnosti organizatora uključujući i marketinške aktivnosti. Organizatori će postupati sa podacima o sudionicima sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka.

Sudjelovanje na hackathonu se ne naplaćuje. Svi sudionici na hackathonu moraju se pojedinačno ili u timu za hackathon registrirati do 8.9.2021. godine na službenoj stranici događaja www.mysmartcityzadar.com  Sudionici registracijom prihvaćaju uvjete ovog Pravilnika. Mijenjanje timova nije dopušteno.

Sudionici događanja dužni su raditi na inovativnim rješenjima prema zadatku koji će im biti prezentiran na početku događanja.

Odabir pobjednika

Organizator imenuje Stručni žiri za odabir najboljeg tima. Svi sudionici će Stručnom žiriju predstaviti svoje rješenje nakon čega će se izabrati pobjednik. Izbor pobjednika Stručni žiri će provesti temeljem sljedećih kriterija i ocjenjivanja bodovima od 1 do 10:

  • Inovativnost
  • Strateško razmišljanje
  • Praktična provedba
  • Prezentacija

Rješenje koje ostvari najveći ukupni broj bodova osvojit će nagradu.

Da bi prijavljeni timovi sudjelovali u odabiru, svoja rješenja moraju predstaviti Stručnom žiriju 10.9.2021. na konferenciji u programom predviđenom terminu. Ukoliko se hackathon bude odvijao online, timovi će dobiti termin tijekom kojeg će svoje rješenje 10.9.2021. predstaviti Stručnom žiriju online.

Svi sudionici i timovi moraju biti dostupni (uživo ili online) tijekom zakazanog razdoblja suđenja kako bi pokazali svoja rješenja. Ako sudac ili sudionik ukaže organizatoru ili sponzoru na sukob interesa, taj sudac ili sudionik će biti zamijenjen ukoliko je to moguće ili odbačen ukoliko nije moguće naći drugačije rješenje. Rješenja pojedinačnih sudionika i timova moraju biti originalna, vlastito stvorena i novonapisana tijekom hackathona te ne smiju biti rješenja koja su se koristila na drugim natječajima ili sličnim hackathon natjecanjima. “Novonapisano” znači da sudionici ne mogu ni na koji način kopirati kodove softvera koji već privatno postoje u upotrebi te ih poslati kao dio svog rješenja. Rješenja mogu biti podvrgnuta pregledu “due diligence” u bilo kojem trenutku da bi se provjerilo ispunjavaju li uvjete i te pridržava li se tim ovih Uvjeta. Određivanje prihvatljivosti i usklađenosti je prema vlastitom nahođenju organizatora i sponzora. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo kojeg rješenja ako rješenje pojedinačnog sudionika ili tima nije u skladu s Uvjetima.

Nagrade

Nagrade se dodjeljuju na sljedeći način:

  • Tim hackathona za učenike čije rješenje osvoji prvo mjesto (najviše bodova od strane Stručnog žirija), osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 5.000,00 kn.
  • Drugi i treći tim hackathona za učenike osvojit će put na Tehnopolis u Nikšić te gadgete za team.
  • Tim hackathona za studente čije rješenje osvoji prvo mjesto (najviše bodova od strane Stručnog žirija), osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 10.000,00 kn.
  • Timovi hackathona za studente čija rješenja osvoje drugo i treće mjesto, osvojit će put na Tehnopolis u Nikšić i gadgete za tim (za drugo mjesto).

Ako su u trenutku objave pobjednika sam pobjednik ili tim nedostupni, a da prije toga nije obavijestio /nisu obavijestili organizatora o svojoj odsutnosti, nagrada i pravo na nagradu se mogu prenijeti na sljedećeg sudionika ili tim koji je sljedeći u nizu po bodovanju. “Nedostupni” pobjednik gubi prava na nagradu zbog nemogućnosti uručenja te se kao takav odriče svih daljnjih potraživanja istih.

Publicitet

Prijavom na hackathon sudionik prihvaća korištenje svoga imena, fotografije i sličnih podataka za oglašavanje i promidžbu.

Odšteta

Ovim putem se odričete odštete, naknade, prava da držite organizatora i sponzore njihovih matičnih tvrtki, povezanih društava, podružnica ili drugih koordinacijskih agencija, pojedinaca koji pružaju usluge organizatoru i sponzorima preko naručitelja, direktore, službenike, zaposlenike povezane s hackathonom bilo kakvih šteta, ozljeda, oštećenja, troškova ili gubitaka imovine i/ili odgovornosti bilo koje prirode koja na bilo koji način proizlazi iz sudjelovanja u hackathonu, prihvaćanja ili korištenja nagrade, njihovih dijelova, uključujući, (i) bilo koji zahtjev da rješenje krši intelektualno vlasništvo trećih strana ili vlasnička prava; (ii) bilo kakve ozljede, gubitke ili štete (kompenzacijske, izravne, slučajne, posljedične ili slične) bilo koje vrste nastale u svezi ili kao rezultat nagrade, njenog prihvaćanja, njenog korištenje te samog sudjelovanja u hackathonu; (iii) bilo kakve tiskarske ili tipografske pogreške u bilo kojem materijalu povezanom s hackathonom; tehničke pogreške koje mogu oštetiti vašu sposobnost sudjelovanja u hackathonu; (iv) (prezentacije).

Odricanje

Ni u kojem slučaju organizator i sponzori neće biti odgovorni za bilo koje direktne, indirektne, posebne, primijenjene, kaznene ili posljedične štete (uključujući gubitak podatak, prava, poslovanja ili dobiti) koje proizlaze ili su proizišle vezano uz Vaše sudjelovanje u hackathonu, bez obzira jesu li takve tvrdnje nastale na temelju ugovora, jamstava, prava (uključujući nemara), odgovornosti ili sličnih te bez obzira je li organizator i sponzor bio upoznat ili ne s mogućnosti takve štete ili gubitka.

Pojedina pravna tijela ne dozvoljavaju ograničenja ili isključenja odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, stoga se gore navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na Vas.

Generalno

Hackathon podliježe državnim, lokalnim zakonima i propisima. Organizator i sponzori nude hackathon te nisu odgovorni za (i) kasni, izgubljeni, oštećeni, nepotpuni ili pogrešno usmjereni unos, odgovor ili drugu korespondenciju, putem e-maila, poštom ili drugim načinom; (ii) krađe, uništenje, neovlašteni pristup ili izmjene prijava; Ili (iii) telefon, električni, mrežni, računalni, hardver, softverske ili komunikacijske kvarove i poteškoće.

Organizator i sponzori pridržavaju pravo, prema vlastitom nahođenju, otkazati, izmijeniti ili suspendirati hackathon u cijelosti ili djelomično, u slučaju prijevare, tehničkih ili drugih poteškoća ili ako je integracija hackathona ugrožena, bez daljnje odgovornosti prema sudioniku.

Organizator i sponzori zadržavaju pravo diskvalificirati bilo kojeg sudionika prema vlastitom nahođenju. Svi sporovi će se nastojati riješiti mirnim putem, no ukoliko to nije moguće ovim odredbama se određuje nadležnost suda u Zadru.

Razno

Nakon završetka hackathona sve aplikacije ostaju u vlasništvu timova koji su ih kreirali te organizatori i partneri nemaju pravo koristiti prezentirana idejna rješenja u tom formatu i obliku bez suglasnosti tima koji je idejno rješenje osmislio i kreirao.

Sudionici neće predati bilo kakve uvredljive, neistinite ili neukusne sadržaje i neće držati organizatore odgovornim za bilo kakav sadržaj podnesenog za potrebe ovog natjecanja.

Svaki sudionik dalje izjavljuje i jamči da je njegov ili njezin rad nije ranije objavljen i nije osvojio niti prethodne nagrade.

Sudionici ovlašćuju organizatore za snimanje i fotografiranje, a fotografije i snimke će se koristiti za stjecanje publiciteta ili u svrhu provedbe promotivnih aktivnosti u bilo kojem obliku ili mediju.

Sudionici neće smatrati organizatore odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu koja se može dogoditi njima ili njihovoj imovini. Organizatori zadržavaju pravo, u bilo koje vrijeme, jednostrano raskinuti, izmijeniti ili obustaviti hackathon iz bilo kojeg razloga te bez prethodne najave. Organizatori zadržavaju pravo prema vlastitom nahođenju diskvalificirati svakog sudionika koji djeluje suprotno ovim uvjetima ili na nesportski ili nepošten način.

Organizatori nisu odgovorni za rješavanje bilo kakvih sporova između članova tima.

Organizatori:

Grad Zadar

Narodni trg 1

23000 Zadar

Inovativni Zadar

Grgura Budislavića 99

23000 Zadar

Pratite nas