Hackathon Pravilnik

Uvod

Hackathon “My Smart City” organiziraju ZADRA NOVA i Grad Zadar u partnerstvu s Mozaik grupom d.o.o, a u sklopu projekta CODE s ciljem poticanja i razvoja suradnje s mladim talentima u razvoju novih rješenja u sektoru IT-a. Hackathon će se održati u Crkvi Sv. Dominika, 23000 Zadar od četvrtka, 17. listopada od 10.00 sati do petka 18. listopada 2019. godine u 10.00 sati.

Hackathon je maratonsko natjecanje u kojem timovi rade na inovativnim rješenjima prema zadanoj i odabranoj temi, bilo to u obliku mobilnih aplikacija/web stranica ili u obliku razvoja koncepta ideje. Hackathon traje 24 sata te je predviđen da bude na dvije razine: početni i napredni hackathon.

Zadane teme za hackathon, kako za početni tako i za napredni, su tajne te će biti objavljene na sam dan početka hackathon natjecanja.

Svim sudionicima hackathona će biti osigurani besplatni Wi-Fi, struja, hrana i piće. Sudionici trebaju ponijeti sa sobom vlastite uređaje (laptop, mobitel, tablet). Organizator tijekom trajanja natjecanja osigurava podršku te ostale tehničke uvjete za provođenje natjecanja. Na hackathon natjecanju sudjeluju i tri mentora koji su uz tehničko osoblje na raspolaganju tijekom 24 sata trajanja hackathona.

Pravila sudjelovanja

Hackathon je otvoren za programere, dizajnere i kreativce bez obzira na njihove profesionalne kvalifikacije. Mogu sudjelovati pojedinci i timovi koji se sastoje od 1 do 5 osoba unutar jednog tima. Zaposlenici i suradnici organizatora, partnera i sponzora ne mogu u sudjelovati u hackathonu.

Sudjelovanje na hackathonu se ne naplaćuje. Svi sudionici na Hackathonu moraju se pojedinačno ili u timu za hackathon registrirati do 15.10.2019. godine na službenoj stranici događaja www.mysmartcityzadar.com  Sudionici registracijom prihvaćaju uvjete ovog Pravilnika. Mijenjanje timova nije dopušteno.

Sudionici događanja dužni su raditi na inovativnim rješenjima prema zadatku koji će im biti prezentiran na početku događanja.

Odabir pobjednika

Organizator imenuje Odbor za odabir najboljeg tima. Svi sudionici će Odboru predstaviti svoje rješenje nakon čega će se izabrati pobjednik. Izbor pobjednika Odbor će provesti temeljem sljedećih kriterija i ocjenjivanja bodovima od 1 do 10:

  • Inovativnost
  • Strateško razmišljanje
  • Praktična provedba
  • Prezentacija

Rješenje koje ostvari najveći ukupni broj bodova osvojit će nagradu.

Da bi prijavljeni timovi sudjelovali u odabiru, svoja rješenja moraju predstaviti Odboru za odabir 18.10. na konferenciji u programom predviđenom terminu.

Svi sudionici i timovi moraju biti dostupni tijekom zakazanog razdoblja suđenja kako bi pokazali svoja rješenja. Ako sudac ili sudionik ukaže organizatoru ili sponzoru sukob interesa, taj sudac ili sudionik će biti zamijenjen ukoliko je to moguće ili odbačen ukoliko nije moguće naći drugačije rješenje. Rješenja pojedinačnih sudionika i timova moraju biti originalna, vlastito stvorena i novonapisana tijekom hackathona te ne smiju biti rješenja koja su se koristila na drugim natječajima ili sličnim Hackathon natjecanjima. “Novonapisano” znači da sudionici ne mogu ni na koji način kopirati kodove softvera koji već privatno postoje u upotrebi te ih poslati kao dio svog rješenja. Rješenja mogu biti podvrgnuta pregledu “due diligence” u bilo kojem trenutku da bi se provjerilo ispunjavaju li uvjete i te pridržava li se tim ovih Uvjeta. Određivanje prihvatljivosti i usklađenosti je prema vlastitom nahođenju organizatora i sponzora. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo kojeg rješenja ako rješenje pojedinačnog sudionika ili tima nije u skladu s Uvjetima.

Nagrade

Nagrade se dodjeljuju na sljedeći način:

  • Tim početnog hackathona čije rješenje osvoji prvo mjesto (najviše bodova od strane Odbora), osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 10.000 kn.
  • Drugi i treći tim početnog hackathona osvojiti će utješne nagrade.
  • Tim naprednog hackathona čije rješenje osvoji prvo mjesto (najviše bodova od strane Odbora), osvojiti će novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kn.
  • Tim naprednog hackathona čije rješenje osvoji drugo mjesto, osvojit će kotizaciju za svakog člana tima za WinDay20 Technology konferenciju.
  • Tim naprednog hackathona čije rješenje osvoji treće mjesto, osvojit će kotizaciju za svakog člana tima za ATD konferenciju.

Ako su u trenutku objave pobjednika sam pobjednik ili tim nedostupni, a da prije toga nije obavijestio /nisu obavijestili organizatora o svojoj odsutnosti, nagrada i pravo na nagradu se mogu prenijeti na sljedećeg sudionika ili tim koji je sljedeći u nizu po bodovanju. “Nedostupni” pobjednik gubi prava na nagradu zbog nemogućnosti uručenja te se kao takav odriče svih daljnjih potraživanja istih.

Publicitet

Prijavom na hackathon sudionik prihvaća korištenje svoga imena, fotografije i sličnih podataka za oglašavanje i promidžbu.

Odšteta

Ovim putem se odričete odštete, naknade, prava da držite organizatora i sponzore njihovih matičnih tvrtki, povezanih društava, podružnica ili drugih koordinacijskih agencija, pojedinaca koji pružaju usluge organizatoru i sponzorima preko naručitelja, direktore, službenike, zaposlenike povezane s hackathonom bilo kakvih šteta, ozljeda, oštećenja, troškova ili gubitaka imovine i/ili odgovornosti bilo koje prirode koja na bilo koji način proizlazi iz sudjelovanja u hackathonu, prihvaćanja ili korištenja nagrade, njihovih dijelova, uključujući, (i) bilo koji zahtjev da rješenje krši intelektualno vlasništvo trećih strana ili vlasnička prava; (ii) bilo kakve ozljede, gubitke ili štete (kompenzacijske, izravne, slučajne, posljedične ili slične) bilo koje vrste nastale u svezi ili kao rezultat nagrade, njenog prihvaćanja, njenog korištenje te samog sudjelovanja u hackathonu; (iii) bilo kakve tiskarske ili tipografske pogreške u bilo kojem materijalu povezanom s hackathonom; tehničke pogreške koje mogu oštetiti vašu sposobnost sudjelovanja u hackathonu; (iv) (prezentacije).

Odricanje

Ni u kojem slučaju organizator i sponzori neće biti odgovorni za bilo koje direktne, indirektne, posebne, primijenjene, kaznene ili posljedične štete (uključujući gubitak podatak, prava, poslovanja ili dobiti) koje proizlaze ili su proizišle vezano uz Vaše sudjelovanje u hackathonu, bez obzira jesu li takve tvrdnje nastale na temelju ugovora, jamstava, prava (uključujući nemara), odgovornosti ili sličnih te bez obzira je li organizator i sponzor bio upoznat ili ne s mogućnosti takve štete ili gubitka.

Pojedina pravna tijela ne dozvoljavaju ograničenja ili isključenja odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, stoga se gore navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na Vas

Generalno

Hackathon podliježe državnim, lokalnim zakonima i propisima. Organizator i sponzori nude hackathon te nisu odgovorni za (i) kasni, izgubljeni, oštećeni, nepotpuni ili pogrešno usmjereni unos, odgovor ili drugu korespondenciju, putem e-maila, poštom ili drugim načinom; (ii) krađe, uništenje, neovlašteni pristup ili izmjene prijava; Ili (iii) telefon, električni, mrežni, računalni, hardver, softverske ili komunikacijske kvarove i poteškoće.

Organizator i sponzori pridržavaju pravo, prema vlastitom nahođenju, otkazati, izmijeniti ili suspendirati hackathon u cijelosti ili djelomično, u slučaju prijevare, tehničkih ili drugih poteškoća ili ako je integracija hackathona ugrožena, bez daljnje odgovornosti prema sudioniku.

Organizator i sponzori zadržavaju pravo diskvalificirati bilo kojeg sudionika prema vlastitom nahođenju. Svi sporovi će se nastojati riješiti mirnim putem, no ukoliko to nije moguće ovim odredbama se određuje nadležnost suda u Zadru.

Razno

Nakon završetka hackathona sve aplikacije ostaju u vlasništvu timova koji su ih kreirali te organizatori i partneri nemaju pravo koristiti prezentirana idejna rješenja u tom formatu i obliku bez suglasnosti tima koji je idejno rješenje osmislio i kreirao.

Sudionici neće predati bilo kakve uvredljive, neistinite ili neukusne sadržaje i neće držati organizatore odgovornim za bilo kakav sadržaj podnesenog za potrebe ovog natjecanja.

Svaki sudionik dalje izjavljuje i jamči da je njegov ili njezin rad nije ranije objavljen i nije osvojio niti prethodne nagrade.

Sudionici ovlašćuju organizatore da snimaju i fotografiranje, a fotografije i snimke će se koristiti za stjecanje publiciteta ili u svrhu provedbe promotivnih aktivnosti u bilo kojem obliku ili mediju.

Sudionici neće smatrati organizatore odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu koja se može dogoditi njima ili njihovoj imovini. Organizatori zadržavaju pravo, u bilo koje vrijeme jednostrano raskinuti, izmijeniti ili obustaviti hackathon iz bilo kojeg razloga te bez prethodne najave. Organizatori zadržavaju pravo prema vlastitom nahođenju diskvalificirati svakog sudionika koji djeluje suprotno ovim uvjetima ili na nesportski ili nepošten način.

Organizatori nisu odgovorni za rješavanje bilo kakvih sporova između članova tima.

Organizatori:

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Put Murvice 14

23000 Zadar

Grad Zadar

Narodni trg 1

23000 Zadar

Pratite nas